Pályázati kiírás a Megyeri Úti Általános Iskola gondnok munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. július 18. 00:00

Megyeri Úti Általános Iskola – Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Megyeri Úti Általános Iskola – Budapest gondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1044 Budapest, Megyeri út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kazánfűtő, karbantartó, kertész valamint a gondnoki teendők ellátásával kapcsolatos teendők.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
A szolgálati lakásba való beköltözés feltétele: a munkavállaló rendelkezzen állandó lakóhellyel, ill. saját ingatlannal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
kazánkezelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamzáné Szita Ilona nyújt a 06-30-250-9543 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Hamzáné Szita Ilona igazgatónő részére a megyeri.alt.isk@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.megyeri.fw.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás