Pályázati kiírás a Homoktövis Általános Iskola napközis nevelő munkakör betöltésére.

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. augusztus 21. 00:00

Homoktövis Általános Iskola

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

napközis nevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

– határozott idejű 2012.08. 27 – 2013. 06.30.–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

– Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

– Budapest, 1048 Budapest, Homoktövis utca 100.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– Napközis csoport ellátása

Illetmény és juttatások:

– Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Főiskola

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
– ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

– A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

– 2012. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Homoktövis Általános Iskola címére történő megküldésével (1048 Budapest, Homoktövis utca 100. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2012 , valamint a munkakör megnevezését: napközis nevelő.
vagy
– Elektronikus úton Földesiné Gyöngyösi Klára részére a igazgato@homoktovis-altisk.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

– pályázati anyag, illetve személyes beszélgetés alapján

A pályázat elbírálásának határideje:

– 2012. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– ujpest.hu – 2012. július 16.

Megosztás.
Megszakítás