Pályázati kiírás a Homoktövis Általános Iskola informatika-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. augusztus 21. 00:00

Homoktövis Általános Iskola

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

informatika-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 Budapest, Homoktövis utca 100.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

informatika tantárgy oktatása, tanulószoba ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Főiskola,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
– Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
– A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2012. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Homoktövis Általános Iskola címére történő megküldésével (1048 Budapest, Homoktövis utca 100. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2012. , valamint a munkakör megnevezését: informatika-bármely szakos tanár.
vagy
– Elektronikus úton Földesiné Gyöngyösi Klára részére a igazgato@homoktovis-altisk.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

pályázati anyag, illetve személyes beszélgetés alapján

A pályázat elbírálásának határideje:

2012. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

ujpest.hu – 2012. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a homoktovis-suli.hu honlapon szerezhet.

Megosztás.
Megszakítás