Pályázati felhívás az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjak elnyerésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. március 31. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a 8/2012. (II.28.) számú rendelete alapján meghirdeti az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjak elnyerésére vonatkozó felhívást

Újpest Kiváló Tanulója Díj annak a tanulónak adományozható, aki

 • Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója,
 • tanulmányi évei alatt folyamatos erőfeszítést igénylő munkával kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el és
 • kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával dicsőséget szerzett Újpestnek, illetve iskolájának.

Az adományozás során előnyt jelent, ha a tanuló tanulmányi versenyeken

 • Újpesti szinten első – harmadik, vagy
 • fővárosi szinten első – hatodik, vagy
 • országos szinten első – tizedik helyezést ért el.

Újpest Kiváló Diáksportolója Díj annak a tanulónak adományozható, aki

 • Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója,
 • kiemelkedő sportteljesítményével dicsőséget szerzett Újpestnek, illetve iskolájának, és
 • magatartásával, tanulmányi és sportteljesítményével jelentős mértékben példát mutat diáktársainak.

Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj annak a tanulónak adományozható, aki

 • Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója,
 • meghatározó szerepet tölt be a diákéletben,
 • magatartása és szorgalma példaértékű a diáktársak számára, és
 • legalább két éve folyamatosan részt vesz az iskolai diákközösség szervezésében, munkájában.

Eljárási szabályok:

 1. A Díjak adományozására az Újpesten működő oktatási intézmények vezetői tehetnek javaslatot. A javaslathoz mellékelni kell a tantestület és a diákönkormányzat véleményét.
 2. Az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj adományozására az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően javaslatot tehetnek az iskolai diáksportkörök és diák-sportegyesületek, valamint az Újpesten működő más sportszervezetek is. Ebben az esetben is ki kell kérni az oktatási intézmény vezetőjének és az (1) bekezdésben megjelölt testületeknek a véleményét.
 3. A Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj adományozására – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – az iskolai diákönkormányzatok is tehetnek javaslatot. Ebben az esetben is ki kell kérni az oktatási intézmény vezetőjének és a tantestületnek a véleményét.
 4. A javaslatokat az erre rendszeresített adatlapokon a szükséges mellékletekkel ellátva 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
1042 Budapest, István út 14. I. 37.

Benyújtás határideje:

2012. március 31.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.
A Díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A díjazottak díszoklevélben és jutalomban részesülnek.

Egyéb információk:

 • az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp. IV. István út 15, illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.) illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu),
 • a felhívással kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3176-os telefonszámon.

Újpest, 2012. március 7.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Újpest Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj adományozásához adatlap megnyitás (doc)

Újpest Kiváló Diáksportolói Díj adományozásához adatlap megnyitás (doc)

Újpest Kiváló Tanulója Díj adományozásához adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás