Az “Újpest Gyermekeiért” díj elnyerésére vonatkozó felhívás

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. március 28. 00:00

“Újpest Gyermekeiért” díj adományozható annak a személynek, aki az újpesti gyermekek ellátásában, védelmében, nevelésében, oktatásában, közösségeik segítésében, szabadidejük hasznos, értelmes eltöltésében, sportolásuk segítésében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult az újpesti gyermekek életének gazdagításához, személyük harmonikus fejlődéséhez. Olyan Újpesten működő intézmény vagy egyéb szervezet részére is adományozható, amely a fenti tevékenységek valamelyikét kollektívaként fejti ki.

“Újpest Gyermekeiért” díjban nem részesíthető az a személy, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának vagy a részönkormányzat testületének a tagja. Az elismerés nem adományozható annak a szervezetnek, amely az adományozás időpontjában, a Képviselő-testületben képviselettel rendelkezik, nem adományozható pártnak és párt helyi szervezetének, továbbá annak sem, aki korábban már részesült a díjban.
Az elismerés posztumusz adományozására nem kerülhet sor.

A díj adományozására javaslatot tehet:

 1. a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Képviselő-testület tagja,
 2. a Képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a Képviselő-testületben működő frakció,
 3. az Újpesten működő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyéb civil szerveződések, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok,
 4. az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetői,
 5. a korábban elismerésben részesített személyek,
 6. az Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetői,
 7. egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségek,
 8. legalább tíz magánszemély együttesen.

Maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója kitüntetését senki nem indítványozhatja.

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Oktatási Osztály
1041 Budapest, István út 14. I/42.

A javaslat benyújtási határideje: 2012. március 28.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.

A díj adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Egyéb információk:

 • A felterjesztéseket kizárólag az erre a célra létesített adatlapon lehet benyújtani személyesen vagy postai úton,
 • Az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp. IV. István út 15. illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.), illetve megtalálható az oldal alján a letölthető dokumentumok között,
 • A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást a Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3209-es telefonszámon adnak.

Budapest, 2012. március 1.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás