Pályázati felhívás a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadással történő hasznosításra

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. május 6. 12:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala /Budapest IV. Kerület István út 14./ bérbeadással történő hasznosításra meghirdeti az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségeket:

A pályázati felhívást a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. (IX. 07.) számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló rendelet szabályai szerint tesszük közé.

A helyiségek bérbevételére pályázatot nyújthat be, bármely cselekvőképes magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

A bérleti jogviszony határozott idejű, 5 éves.

A helyiség bérleti díja a helyiségben folytatott tevékenységi kör figyelembe-vételével változhat. A bérleti díj mértékét befolyásolja az üzlet területi elhelyezkedése.

A helyiséget kereskedelmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási, célra lehet bérbe venni.

Amennyiben a bérlő a helyiségben szakhatósági engedélyekhez kötött tevékenységet kíván folytatni, úgy annak beszerzése a bérlő feladatát képezi.

A rendeletünk 46. §, (2) bekezdése értelmében amennyiben jogszabály a társasház hozzájárulását írja elő, úgy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a bérlőnek kell beszereznie.

A helyiségek megtekintéséhez a kulcs az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Kezelési Osztályán, Bp. IV. Ker. Munkásotthon u. 66-68. (Telefonszám: 369-8155) vehető át.

A pályázati díj összege az adott helyiségre 23. § (1) bekezdése alapján megállapított egy havi irányadó bérleti díjnak megfelelő összeg, amelyet a pályázónak a pályázata benyújtását megelőzően a bérbe adó részére kell megfizetnie az Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárába, (Bp. IV. István út 14. I. em. 50/a szoba).

Pénztár nyitvatartási ideje:

hétfő 14 -17 – óráig,
szerda 10 -13, 14 – 16-óráig,
péntek 9 -12 – óráig,

A nyertes pályázó esetében a pályázati díj a szerződéskötési díj összegébe beszámításra, míg a nem nyertes pályázók részére a pályázati díj az eredmény megállapításától számított 15 napon belül visszafizetésre kerül.

A pályázat benyújtásának módja, feltételei:

 1. A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A boríték külső oldalán csak a megpályázott helyiség címét, a pályázó nevét és a pályázat benyújtásának időpontját lehet feltüntetni.
 2. A pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címet, képviselője nevét és telefonszámát,
  2. A megpályázott helyiség pontos címét és a pályázati kiírásban esetlegesen feltüntetett egyéb azonosító adatait,
  3. A pályázó által megfizetni kívánt szerződéskötési díj összegét, amely nem lehet kevesebb, mint a meghatározott szerződéskötési díj összege,
  4. a pályázó által a helyiségben végezni kívánt tevékenység megjelölését,
  5. a pályázó cégszerű aláírását,

 3. A pályázat benyújtásakor a pályázó részére átvételi elismervényt kell adni. A pályázónak a pályázata benyújtásakor a befizetési bizonylat másolatának átadásával igazolnia kell a pályázati díj befizetését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 6. (péntek) 12 00 óra

Helye : Budapest IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Budapest IV. Kerület István út 14. sz. fszt. 3-as szoba.

A pályázatok kiértékelése a pályázat benyújtási határidejét követő 8 napon belül történik. A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű szerződéskötési díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A pályázat nyertese köteles az értesítést követő
15 napon belül a bérleti szerződést megkötni, az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Kezelési Osztályán.

A pályázat nyertese tudomásul veszi, amennyiben a bérleti szerződés megkötésétől neki felróható ok miatt eláll, az általa befizetett pályázati díj visszafizetésére igényt nem tarthat. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a 231-3101/357mellék telefonszámon.

Budapest, 2011. április 18.

Dr. Molnár Szabolcs

Alpolgármester

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás