Felhívás beiskolázási támogatás kérelmezéséhez

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. szeptember 30. 00:00

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján beiskolázási támogatás kérelmezhető, melynek összege gyermekenként 10.000.- Ft.

A beiskolázási támogatás kétféle formában állapítható meg:

A támogatást automatikusan – 2020. augusztus 2. hetében – folyósítjuk azon újpesti lakcímmel rendelkező családok részére, ahol a gyermekek általános iskolában, nappali rendszerű középiskolában, vagy szakiskolában tanulnak és a család 2020. július 31. napjáig legalább egy alkalommal részesült rendkívüli települési támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Nekik nem kell külön kérelmezniük a támogatást.

A támogatás megállapítása iránt kérelmet nyújthat be szeptember 30. napjáig az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő szülő is, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

  1. 2 fős család esetében a 102.600.- Ft-ot,
  2. 3 vagy ennél több fős család esetében a 85.500.- Ft-ot.

Részükre formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Polgármesteri Hivatal honlapjáról letölthető, továbbá a Szociális Osztályon (1042 Budapest, Király u. 12-14.) beszerezhető. A kérelem benyújtásának módját és a csatolandó dokumentumokat részletesen tartalmazza a nyomtatvány tájékoztatója.

A teljes – hiánytalanul benyújtott – kérelem a benyújtást követően 8 napon belül elbírálásra kerül és a támogatást az arra jogosultak a soron következő folyósítás alkalmával postai úton vagy folyószámlára utalással kapják meg.

Felhívás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás