Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatot hirdet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. július 6. 24:00

A pályázat céljai, témái:

I.
A résztvevők Újpesti híreket, hírértékű eseményeket örökítsenek meg a fotográfia eszközeivel, melyek a nagyközönség számára is érdekesek lehetnek, de eddig nem – vagy nem megfelelő mértékben – kaphattak publicitást. A fotók szólhatnak a kerületi közéletről, sportról, kultúráról, a környezetvédelemről, lehetnek társadalomábrázolások, vagy készülhetnek bármilyen más témában.

II.
A résztvevők az újpesti eseményekről, rendezvényekről, műsorokról illetve a rendezvényekre kilátogató polgárokról készített pillanatokat örökítsék meg a fotográfia eszközeivel, melyek a nagyközönség számára is érdekesek lehetnek.

III.
A résztvevők az újpesti közterekről, épületekről, tájakról készítsenek felvételeket.

A pályamunkák a fotográfiai műfajok széles skáláján mozoghatnak:

A pályázat újpesti állandó lakcímmel rendelkezők számára nyílt, azon életkortól, foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet, kivéve az Újpesti Polgármesteri Hivatal alkalmazottai és családtagjaik, az Újpesti Sajtó Kft alkalmazottai és családtagjaik, a zsűri tagjai és családtagjaik.
Amennyiben a pályázó nem töltötte be 18. életévét, helyette törvényes képviselője jogosult a pályázatot beadni, továbbá a törvényes képviselő köteles a regisztráció során, faxon vagy e-mail-ben az Újpesti Sajtó Kft részére megküldött nyilatkozaton, a kiskorú adatain túlmenően a saját személyes adatait is megadni, és azt a kiskorú helyett aláírni. A 18 éven aluli pályázók tudomásul veszik, hogy nem lesz külön kategória számukra, pályázatukat a 18 éven felüliekkel azonos módon bírálja el a zsűri.
Hivatásos és amatőr fotósok egyaránt pályázhatnak.

Elérhetőségeink:

Email: fotopalyazat@ujpestimedia.hu
Fax: 06 1 785-0466

Ünnepélyes díjátadás és a pályaművekből rendezett kiállítás megnyitója:
Az ünnepélyes díjátadó és a kiállítás megnyitója: 2012. augusztus 30., csütörtök 18.00 óra, (Tervezett színhely: Újpesti Galéria, avagy az UGYIH kiállítóterme) A kiállítást megnyitja, és a díjakat átadja: Wintermantel Zsolt polgármester

Technikai és egyéb feltételek

A pályázati anyagok beadása digitális formában regisztrációt követően lehetséges.

Beküldés kezdete: 2012. július 1. 0.00 óra

Beküldési határidő vége: 2012. július 6. 24.00 óra.

Az előzsűrizés időpontja: 2012. július 20.

Értesítés a második fordulóba bekerült képek készítőinek: 2012.július 27.

Zsűrizés időpontja: 2012. augusztus 7.

A pályaműveket zsűri értékeli, melynek tagjai:
Vajda János
Kerekes György
Várai Mihály

Díjak: (témánként)
I. díj: 60.000 Ft értékű utalvány
II. díj: 40.000 Ft értékű utalvány
III. díj: 20.000 Ft értékű utalvány

Szerzői és személyiségi jogi feltételek:
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles az Újpesti Polgármesteri Hivatal és az Újpesti Sajtó Kft. mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal pályázhat. Minden pályázó maximum 10 képpel pályázhat. Automatikusan, indoklás nélkül kizárjuk a pályázatból azon pályázókat, akik a közerkölcs megsértésére alkalmas, megbotránkoztató, vagy faji, etnikai, vallási, világnézeti szempontból gyűlöletkeltésre alkalmas képeket küldenek be.

Pályázó a fotók pályázatra való elküldésével ingyenesen engedélyezi, hogy:

1. az Újpesti Polgármesteri Hivatal és az Újpesti Sajtó Kft. a fotókat az idei és egy esetleges jövő évi pályázattal és az annak kapcsán rendezett kiállítással összefüggő promóciós és híradási célú publikációkban, kiadványokban és reklámokban közzétegye (ideértve a www.ujpest.hu, és a http://www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer weboldalt, egyéb online felületeket, illetve a közönség számára banner formájában való hozzáférhetőséget, az Újpesti Közszolgálati TV-n sugárzott reklámspotokat, illetve egyéb sajtóhirdetéseket),

2. a fotók a pályázat lezárta után az Újpesti Sajtó Kft. pályázati archívumában is benne maradnak kisméretű nézőkép formájában, a zsűrizési adatokkal együtt,

3. az Újpesti Sajtó Kft a legjobbnak ítélt fotókból egy kiadványt készítsen, melyet reklámajándékként fog felhasználni, a kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül,

4. Az Újpesti Sajtó Kft a legjobbnak ítélt fotókat egyéb kiadványaiban, reklámkiadványaiban térítésmentesen használja, melyek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek,

5. a fotók az Újpesti Sajtó Kft és a Polgármesteri Hivatal közös fotókiállításán és az Újpesti Városnapokon rendezett kiállítás keretében a nyilvánosság számára megtekinthetők legyenek,

6. a legjobbnak ítélt pályaműveket az Újpesti Napló újságban megjelentesse,

7. az Újpesti Sajtó Kft. archívumában időbeli korlát nélkül tárolhassa a fotókat digitális formában, illetve elektronikus eszközön,

8. amennyiben díjat nyer, a nevét közzétegyük a Polgármesteri Hivatal honlapján, illetve az Újpesti Naplóban,

9. amennyiben díjat nyer, a díjátadáson fotót készítsünk róla, és azt a Polgármesteri Hivatal honlapján, illetve az Újpesti Naplóban közzétegyük.

Arra, hogy a fentiektől eltérő célokra használja a fotókat, az Újpesti Sajtó Kft. vagy az Újpesti Polgármesteri Hivatal csak külön szerződés alapján jogosult.

Az Újpesti Sajtó Kft. a fotók esetleges kiállítása során biztosítja, hogy a pályázó(k) neve fel legyen tüntetve.

A pályázati feltételek elfogadásával és a regisztrációs lap kitöltésével Pályázó hozzájárul, hogy adatai az Újpesti Sajtó Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat az Újpesti Sajtó Kft. saját marketingtevékenysége céljából a továbbiakban – a hozzájárulás érintett általi visszavonásáig – felhasználja, kezelje, feldolgozza, és ennek keretében a pályázót elektronikus levélben vagy postai úton megkeresse és tájékoztassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A pályázó tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről és kérheti azok helyesbítését, valamint nyilvántartásból való törlését. A pályázó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 16/A.-17. §,-ában foglalt rendelkezések szerint.

Az adatok kezelését és feldolgozását az Újpesti Sajtó Kft. (1043 Budapest, Tavasz utca 4.) végzi.

A pályázati anyagok formai és technikai követelményei:
A pályaműveket kizárólag digitális formában, email-en keresztül tudjuk elfogadni. A pályázati regisztrációval egy időben kell a képeket elküldeni. Regisztrálni és képet beküldeni csak egyszer lehet.

A kép file technikai feltételei:
Pályázni csak digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készült képekkel lehet.
Fájl-típus: JPEG, legjobb minőségben.

A pályázó adatait nevezéskor a fotopalyazat@ujpestimedia.hu e-mail címre elküldött regisztráció során adja meg. Az elküldött adatoknak tartalmaznia kell a pályázó nevét, email címét és minimum egy elérési lehetőséget (postai cím, telefonszám).

Pályázati anyag leadása interneten:
A pályázati anyagok fogadása egy központi email címen történik, ahová a pályázók a regisztráció során küldhetik el fotóikat. Minden pályázó csak egy alkalommal regisztrálhat. Képbeküldések csak a regisztráció során, egy alkalommal történhetnek. A választott kategórián belül több kép beküldése csak egyszerre lehetséges. A beküldött képeket és a megadott adatokat az Újpesti Sajtó Kft. adatbázisban rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki.

Sikeres regisztráció után a pályázókat e-mailben értesítjük jelentkezésük érvényességéről.

A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

Az utolsó napokban az email fogadás lelassulhat, ezért kérjük, lehetőség szerint minél hamarabb kezdjék meg a pályázati anyagok beküldését!

A zsűrizés többfordulós. A szakmai zsűri (már a pályázati idő alatt) online (zárt rendszerben, nem nyilvánosan) szűkíti a pályaművek számát. A zsűri elé csak a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan fotók kerülhetnek.

Az előzsűrizés folyamán kiválasztott képek készítőit a regisztrációkor általuk megadott e-mail címen vagy telefonon értesítjük róla, hogy a képük bekerült a második fordulóba.

Aki a megadott határidőig nem küldi be a képet, az automatikusan kizárja magát a pályázatból. Minden beérkezett e-mailre visszaigazolást küldünk.

Pályázati naptár

Regisztráció kezdete: 2012. július 1. 0.00 óra
Beadás (beküldés) kezdete: 2012. július 1. 0.00 óra
Beadás (beküldés) vége: 2012. július 6. 24.00 óra.
Az előzsűrizés időpontja: 2012. július 20.
Értesítés a második fordulóba bekerült képek készítőinek: 2012.július 27.
Zsűrizés időpontja: 2012. augusztus 7.
Eredményhirdetés: 2012. augusztus 23., Újpesti Napló
Ünnepélyes díjátadás és kiállítás megnyitója: 2012. augusztus 30. (Újpesti Galéria vagy UGYIH)

Megosztás.
Megszakítás