Új jegyző, régi hagyományok

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ügyfélközpontú Hivatal és papírmentes önkormányzat. Interjú Dallos Andrea jegyzővel, aki a kihívás és a tenni akarás miatt tért haza Újpestre.

  • Amikor 2019. december 12-én a képviselő-testület előtt a jegyző asszonyt bemutatták, említette, hogy több mint két évtizedes újpesti múlt áll Ön mögött. Ez mit takar?
  • Felsőfokú tanulmányaimat követően 1990-ben helyezkedtem el az újpesti Polgármesteri Hivatalban. Ez volt az első munkahelyem, ahol majdnem két és fél évtizeden át dolgoztam. 1990. szeptember elsején álltam munkába, 30-án már jött is az első szabad önkormányzati választás. Én annak a régi „nagy generációnak” a szárnyai alatt nőttem fel, akik ekkor átvették Újpest vezetését. Szakmailag és emberileg is nagyon sokat köszönhetek nekik. Ez alatt az idő alatt végigjártam a hivatali ranglétrát: kezdtem költségvetési előadóként, aztán jegyzői referensként, majd jogtanácsosként folytattam, végül jogi és képviselői irodavezetőként hagytam el Újpestet. Egy másik budapesti kerületi önkormányzatnál helyezkedtem el, majd ezt követően egy nagy múltú fővárosi intézmény jogtanácsosa lettem. Fájó szívvel búcsúztam el korábbi munkahelyemtől, de a szakmai kihívás és tenni akarás hazahívott Újpestre.
  • Újpestre visszatérni tehát egyben hazatérést is jelent Önnek?
  • Családommal a ’80-as évek elején költöztünk Újpestre, a középiskolát is itt végeztem a Könyves Kálmán Gimnáziumban. Azóta folyamatosan itt lakom, és továbbra is szeretnék itt élni.
  • Az emberek nagyjából tudják, hogy mi a dolga egy polgármesternek, egy alpolgármesternek, egy képviselőnek, de a jegyzővel kapcsolatban azért elég sokan visszakérdeznek: „és az mit is csinál?” Miért felel a jegyző, mi a feladata?
  • Egyrészt azt szokták mondani, hogy a jegyző a törvényesség őre. E feladatkörében biztosítja, hogy a képviselő-testületnek benyújtott előterjesztések, illetve a meghozott döntések megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak. Másrészt pedig az a szerteágazó igazgatási feladatkör, amivel az ügyfél és a lakosság minden nap találkozik, mint például az anyakönyvi igazgatási feladatok, a birtokvédelem, vagy az adóigazgatási feladatok ellátása. Ez egyébként állandóan, dinamikusan változik. Az építésigazgatási jogkörök például március 1-től átkerülnek a kormányhivatalokhoz, „cserébe” ők adnak át számos gyámhatósági feladatot.
  • Bemutatkozásában hangsúlyozta, hogy politikamentesen kíván dolgozni. Mire gondolt?
  • A jegyző óhatatlanul kapcsolatba kerül a politikával, hiszen a jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Viszont éppen az a feladatom, hogy neki is felhívjam a figyelmét a döntések és jogszabályok összhangjának megteremtésére. Ez nem csak kötelesség, de szakmai kihívás is, hiszen ilyenkor a kitűzött céloknak és a jogszabályoknak is megfelelő megoldásokat kell javasolni.
  • Említette, hogy a kihívás és a tenni akarás hozta haza Újpestre. Mit érez a legnagyobb kihívásnak új feladatában?
  • Egyrészt fontos, hogy ügyfélközpontú legyen a Hivatal. A hivatalban dolgozó munkatársak kiválóan felkészült szakemberek, így én úgy gondolom, nemcsak a munkáltatójuk, hanem a kollégájuk is vagyok. Hiszen a jegyző csak úgy tudja a feladatát hatékonyan ellátni, ha a telefonközpontos, a szociális ügyintéző, az anyakönyvvezető és az összes munkatárs jól dolgozik. Fontos az is, hogy alkalmazkodjunk a mai kor kihívásaihoz, igényeihez. Felnőtt egy új generáció, akik már egészen más elvárásokat támasztanak velünk szemben is. Lehetőséget kell teremteni az elektronikus ügyintézésre, online időpontfoglalásra, elsőként a rendkívül leterhelt anyakönyvi hivatalban, illetve bizonyos adózási ügyek intézéséhez. Figyelemmel kell lennünk a környezetvédelemre is. Az új kerületi vezetés célkitűzése, hogy megteremtsük a papírmentes önkormányzatot. Ezt az elképzelést én is messzemenőkig támogatom. Polgármester úrnak úgy fogalmaztam: az én régi, újpesti hagyományokon nyugvó tapasztalatomat és az ő fiatalos lendületét egyaránt hasznosítva sikeres munkát végezhetünk az újpestiekért.
Megosztás.
Megszakítás