Piaci helyiségek meghirdetése

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2008. szeptember 30. 12:30

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Szent István téri piac és Élelmiszer Felügyelősége
/ Budapest, IV. kerület Szent István tér/
bérbeadással történő hasznosításra meghirdeti az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiséget :

A pályázati felhívást a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól ( módosításokkal egységes szerkezetben ) szóló rendelet szabályai szerint tesszük közé.

1.,

Budapest, IV. ker. Szt. István téri piac és vásárcsarnok területén lévő 15/7 jelű, 57 m2-es üzlethelyiséget.
Bérleti díja: 20.000 Ft/m2/év
Induló Szerződéskötési díj: 475.000,-
Pályázati díj összege: 95.000,-
Az 1., számú helyiségnél bérbeadás 5 év időtartamra történik, azzal a feltétellel, hogy bontási szándék esetén a bérleti szerződés felmondható.

2.,
Budapest, IV. ker. Szt. István téri piac és vásárcsarnok területén lévő 13 jelű, 296 m2-es üzlethelyiséget.
Bérleti díja: 20.000 Ft/m2/év
Induló Szerződéskötési díj: 2.466.665.-
Pályázati díj összege: 493.333,-
A helyiségben kereskedelmi, szolgáltató ipari, raktározási tevékenység folytatható. A bérbeadás 5 év időtartamra történik, a bérleti jog hosszabbítása a 26/204(X.07.) sz. rendelet 8. §. szerint.
A helyiség bérbevételére pályázatot nyújthat be bármely cselekvőképes magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

A helyiség bérbevételére pályázatot nyújthat be bármely cselekvőképes magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
A helyiség a piac nyitvatartási ideje alatt 600 – 1700-óráig megtekinthető, az üzemeltető Piacfelügyelőség közreműködésével.
A pályázat benyújtásának módja, feltételei
1. A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A boríték külső oldalán csak a megpályázott helyiség címét, a pályázó nevét és a pályázat benyújtásának időpontját lehet feltüntetni.
2. A pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell:
a., a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címet, képviselője nevét és telefonszámát,
b., a megpályázott helyiség pontos címét és a pályázati kiírásban esetlegesen feltüntetett egyéb azonosító adatait,
c., a pályázó által megfizetni kívánt szerződéskötési díj összegét, amely nem lehet kevesebb, mint a meghatározott szerződéskötési díj összege,
d., a pályázó által a helyiségben végezni kívánt tevékenység megjelölését,
e., a pályázó cégszerű aláírását.
A pályázat benyújtásakor a pályázó részére átvételi elismervényt kell adni. A pályázónak a pályázata benyújtásakor a befizetési bizonylat másolatának átadásával igazolnia kell a pályázati díj befizetését.
A pályázati díj összege
Az adott helyiségre – a tevékenységi kör figyelmen kívül hagyásával – megállapított, egy havi irányadó bérleti díjnak megfelelő összeg, amelyet a pályázónak a pályázata benyújtását megelőzően be kell fizetni a Bp. IV. ker. Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok Piacfelügyelőségén. A pályázat nyertese esetében a pályázati díj a szerződéskötési díj összegébe beszámításra kerül. A nem nyertes pályázók részére a pályázati díj az eredmény megállapításától számított 15 napon belül visszafizetésre kerül.
A pályázatok kiértékelése a pályázat benyújtási határidejét követő 8 napon belül történik.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű szerződéskötési díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A pályázat nyertese köteles az értesítést követő 15 napon belül a bérleti szerződést megkötni, az Üzemeltetővel.
A pályázat nyertese tudomásul veszi, amennyiben a bérleti szerződés megkötésétől neki felróható ok miatt eláll, az általa befizetett pályázati díj visszafizetésére igényt nem tarthat.
Az induló szerződéskötési díj mértéke 5 havi bérleti díjnak megfelelő összeg. .
A pályázat benyújtásának határideje 2008. szeptember 30.
Helye: 1042.Bp. Szt. István téri Piac-és Vásárcsarnok,
Piacfelügyelőség
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a 3691250 telefonszámon.

Budapest, 2008. szeptember 10.

Dr. Trippon Norbert
alpolgármester

A teljes pályázati kiírás MS Office Winword formátumban is letölthető.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás