Pályázati kiírás Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában lakásügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. október 24. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Főosztály – Lakásügyi Osztály lakásügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1041 , István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati tulajdonú lakások vonatkozásában a bérbeadói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése (jogviszonyfolytatás, lakáscsere, szerződésmódosítás, bérleményellenőrzés stb.), előterjesztések készítése a döntésre jogosult önkormányzati bizottságok számára, valamint a határozatok végrehajtása, nyilvántartások vezetése, jogszabályalkotás előkészítése, véleményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatásban, szociális területen vagy polgári jogi szakirányú ügyvédi irodában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, precíz munkavégzés,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • kreativitás, önálló problémamegoldó képesség,
 • jó írásbeli kifejezőkészség,
 • terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,
 • a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük a tárgyban feltüntetni az 6/2013/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. november 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polaneczki-Káplár Katalin osztályvezető-helyettes nyújt, a 061-231-3179 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton dr. Polaneczki-Káplár Katalin részére a PolaneczkiK@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 1.

A pályázati kiírás megtekinthető: a kozigallas.gov.hu honlapon.

Megosztás.
Megszakítás