Pályázati kiírás Ügyfélszolgálati ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2018. január 21. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyfélszolgálat, ügyfelek regisztrációja, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek intézése, hirdetménykezelés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga.
 • közigazgatási szakvizsga
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • legalább 1 éves közigazgatási gyakorlat
 • informatikai ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A jelölt részletes és fényképes szakmai önéletrajza eddigi és jelenlegi munkaköreinek ismertetésével, és a képesítést igazoló dokumentumok másolatai.
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 10/2017/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kitöltésével jön létre.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás