Pályázati kiírás tárgyi eszköz könyvelő munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2014. október 5. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

tárgyi eszköz könyvelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tárgyi eszköz könyvelés a SALDO program tárgyi eszköz moduljában, eszközmozgások könyvelése, értékcsökkenés elszámolása, egyedi eszköznyilvántartások vezetése, leltározásban való részvétel, a vagyonmérleg elkészítése, beruházási projektekben és pályázatokhoz kapcsolódó, pénzügyi elszámolások elkészítésében való aktív közreműködés, a havi, negyedéves, és éves zárások támogatása, kapcsolattartás a vagyongazdálkodási osztállyal és az önkormányzat intézményeivel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli szakirányú képesítés,
 • Pénzügyi területen – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Tárgyi eszköz könyvelés területen – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
 • a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük a tárgyban feltüntetni az 8/2012/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szabó Tamás gazdasági főosztályvezető részére a szabo.tamas@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 10.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás