Pályázati kiírás szociális ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2018. április 6. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Osztály szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, IV. ker., Király u. 12-14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, ügyfelekkel való kapcsolattartás, kérelmek elbírálása, szociális ellátórendszerrel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, jogszabályalkotás előkészítése, véleményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban, szociális területen szerzett tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, precíz munkavégzés,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • kreativitás, problémamegoldó képesség,
 • jó írásbeli kifejezőkészség,
 • terhelhetőség,
 • csapatmunka, együttműködési készség,
 • felelősségtudat ,
 • szakmai ismeretek alkalmazásának képessége és továbbfejlesztése.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,
 • kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának adatbázisban 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polaneczki-Káplár Katalin megbízott osztályvezető nyújt, a +36-1-231-3184 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Polaneczki-káplár Katalin megbízott osztályvezető részére a polaneczkik@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok alapján történik. A kiválasztott pályázókat szóbeli interjún hallgatjuk meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus értesítést kapnak. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör pontos megnevezését: „szociális ügyintéző”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás