Pályázati kiírás – Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2014. július 14. 00:00

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest
2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Lakkozó utca 3.
Budapest, 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Óvodapedagógus
 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Felsőfokú képesítés – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Fejlesztő pedagógusi, vegyes életkorú csoportban végzett munka – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • SNI-s gyermekekkel való foglalkozás – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Pedagógiai elhivatottság kiváló kapcsolatteremtő képesség, ötletesség, fantáziagazdagság, türelem.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű Kreativitás, empátiakészség, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Majzik Ferencné részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Újpest Honlap – 2014. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Parkovi honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás