Pályázati kiírás óvodapedagógusi munkakör betöltésére a Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvodában

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2016. szeptember 15. 00:00

Karinthy Frigyes ÓvodaÓceán Tagóvoda Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda Budapest óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű a helyettesítendő óvodapedagógus betegsége idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjának megfelelően végezze munkáját. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság,,
  • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
  • Kiváló szintű ötletgazdagság,,
  • Kiváló szintű türelem,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Oklevél másolat
  • Motivációs levél
  • Szakmai életrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Önkormányzat honlapja 2016. augusztus 30.
Megosztás.
Megszakítás