Pályázati kiírás óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2016. április 9. 00:00

A Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Lakkozó utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, óvodapedagógus, ,
– Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Kreativítás, empátiakészség, szervezőkészség

Előnyt jelentő kompetenciák:
– Jó szintű Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség, ötletesség, fantáziagazdagság, türelem.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
– A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 9.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Elektronikus úton Majzik Ferencné részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. április 9.

Megosztás.
Megszakítás