Pályázati kiírás óvodapedagógus munkakör betöltésére a Park Óvodában

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. október 23. 00:00

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Park Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 , Külső Szilágyi út 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. ,Az óvodáskorú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
  • Részletes szakmai önéletrajz

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség,ötletesség, fantáziagazdag, türelem.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
  • Részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Mezőváriné Nagy Edit részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Újpest Honlap – 2020. október 7.
Megosztás.
Megszakítás