Pályázati kiírás óvodapedagógus munkakör betöltésére a Park Óvoda – Lakkozó Tagóvodában

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. július 19. 00:00

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lakkozó Tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 , Lakkozó utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodáskorú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség, ötletesség, fantáziagazdagság, türelem.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
  • Részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezőváriné Nagy Edit nyújt, a 06-70-334-3201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Mezőváriné Nagy Edit részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Újpest Honlap – 2019. június 26.
Megosztás.
Megszakítás