Pályázati kiírás lakásügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. augusztus 21. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

lakásügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1041 Budapest, István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lakásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, pályázat előkészítése, bizottsági elterjesztések készítése. Bérleményellenőrzés végzése. Bérleti szerződés megkötéséhez szükséges bérbeadó nyilatkozat előkészítése. Befogadás engedélyezéséhez, megtagadásához szükséges nyilatkozat előkészítése. Bérleti jogviszony folytatására, bérlőtársi jogviszony létesítésére irányuló kérelem elbírálása. A fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatásának megadásáról, vagy megtagadásáról szóló határozatok előkészítése. Lakbérfelülvizsgálati eljárás lefolytatása, határozatok előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, pedagógus szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • legalább 1 éves közigazgatási gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére az palankay.patricia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.
A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kitöltésével jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.04.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ujpest.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás