Pályázati kiírás költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2014. november 30. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Költségvetési Osztály

költségvetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1041 Budapest, István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Részt vesz az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének, valamint az évközi előirányzat módosításról szóló rendeletek elő- és elkészítésében. Részt vesz az év végi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet elő- és elkészítésében. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése előtt fedezetigazolásról gondoskodik, ellenőrzi a megfelelő forrás, előirányzat meglétét. Gazdálkodással kapcsolatos vezetői információt szolgáltat. Rendszeres kapcsolatot tart, illetve információt szolgáltat Polgármesteri Hivatal költséggazdáinak.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • főiskola, 29/2012. (III. 7.) Korm. rend. I. számú melléklet 16. pontja szerinti végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői végzettség
 • Önkormányzati pénzügyi területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A FORRÁS integrált pénzügyi rendszer ismerete
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Elemi költségvetés és beszámolók elkészítésében való szakmai tapasztalat
 • Elvárt kompetenciák:
 • Nagyfokú terhelhetőség,
 • Precizitás,
 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz, a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük a tárgyban a 13/2014/P. nyilvántartási számot feltüntetni a munkakör megjelölésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Hudák Edina osztályvezető részére a hudak.edina@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 23.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás