Pályázati kiírás Jegyzői referens munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2018. január 31. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzői referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző mindennapi munkáját segíti. Ennek keretében a jegyzőre iktatott ügyek vitelében a jegyző igényeinek megfelelően segítséget nyújt, Levél-tervezeteket ír. Koordinációs feladatokat lát el több osztály munkáját igénylő ügyek vitelekor, Felelős a feladatkörébe utalt szabályzatok aktualizálásáért, illetve szükség szerint az új szabályzatok elkészítéséért. Az egyes osztályok által elkészítendő, aktualizálandó szabályzatok megalkotásában segítséget nyújt, Elkészíti, vagy véleményezi a jegyzői és/vagy polgármesteri utasításokat, Elősegíti az elektronikus közzétételi kötelezettség megvalósulását, Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatigénylések esetén közreműködik az adatigénylések írásbeli teljesítésében, A törvényességi felügyelettel kapcsolatosan: A törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartást felügyeli. A törvényességi felügyelet részéről érkező leveleket, szakmai útmutatásokat stb. megvizsgálja, továbbítja az illetékes osztályra, valamint tájékoztatást nyújt róla a jegyzőnek, Aláírás előtt jogi szempontból ellenőrzi, és jogi szignóval látja el a Hivatal vagy az Önkormányzat által megkötendő szerződéseket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • legalább 1 éves közigazgatási gyakorlat
 • Informatikai Ismeret
 • Jogi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A jelölt részletes és fényképes szakmai önéletrajza eddigi és jelenlegi munkaköreinek ismertetésével, és a képesítést igazoló dokumentumok másolatai,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük a tárgyban feltüntetni a 1/2018/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás