Pályázati kiírás igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2015. december 7. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 , Galopp utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, az intézmény szakmai munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Munkáltatói jogkör gyakorlása az Intézmény feladatellátási helyein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • minimum 5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • a Gazdasági Intézmény működtetésére, és a vezetésre vonatkozó szakmai program,
 • a végzettséget igazoló okiratok, illetve azok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőrikné Nagypál Krisztina nyújt, a +36-1-2313101 /257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1041 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató. vagy
 • Személyesen: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Emberi Erőforrás Főosztály Személyügyi Osztály, Budapest, 1041 Budapest, István út 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ujpest.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztás.
Megszakítás