Pályázati kiírás dajka munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2018. január 2. 00:00

Karinthy Frigyes Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Karinthy Frigyes Óvoda dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek ellátásában, gondozásában és nevelésében való részvétel, továbbá takarítási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, dajkaképző,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság,
  • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
  • Kiváló szintű ötletgazdagság,
  • Kiváló szintű türelem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Bizonyítvány a legmagasabb iskolai végzettségről
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Egészségügyi alkalmassági

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Önkormányzat honlapja – 2017. december 15.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás