Pályázati kiírás dajka munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2016. március 10. 00:00

Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda Budapest
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda Budapest
dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek ellátásában, gondozásában és nevelésében való részvétel, továbbá takarítási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű együttműködő készség,
  • Kiváló szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakképzettséget igazoló bizonyítvány
  • Fényképes önéletrajz
  • Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 16.

Megosztás.
Megszakítás