Pályázati kiírás Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. november 24. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény 10. §, (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1041 , István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §, (2) bekezdésében meghatározott feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) a Képviselő-testület rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, állam- és jogtudományi egyetemi, igazgatásszervezői, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körű közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • Legalább 8 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jegyzői vagy aljegyzői gyakorlat,
 • Felsőfokú idegennyelv-tudás,
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos elképzelések,
 • a képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kucsera Tamás Gergely főosztályvezető nyújt, a 06-1-231-3143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1041 Budapest , István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2011/P. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálója a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

A pályázat elbírálásának határideje:2011. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani. A pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás