Pályázati kiírás Belső ellenőr munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. augusztus 11. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzői titkárság Belső ellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 Budapest, István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt feladatok ellátása különös tekintettel az irányadó jogszabályokra, belső ellenőrzési módszertani útmutatókra és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltakra. Az éves ellenőrzési tervben jóváhagyott feladatok elvégzése, tanácsadói tevékenység ellátása, a belső ellenőrzési jelentések javaslatai alapján tett intézkedések végrehajtásának nyomon követése. A belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak való megfelelésének, a működés gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata, elemzése, értékelése. Közreműködés az éves ellenőrzési tervek, éves ellenőrzési jelentések összeállításában, a kockázatelemzések elkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. (1) bekezdésében előírt végzettség, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzati körben szerzett belső ellenőrzési munkatapasztalat, közigazgatási alap és/vagy szakvizsga, mérlegképes könyvelői szakképesítés és a regisztráció megléte, költségvetési ellenőri szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz. Motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benkó Péter belső ellenőr nyújt, a +361-231-3260/362 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázati feltétel: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. pontjában előírt végzettség a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) megszerzése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdése szerint, legkésőbb a jogviszony létesítését megelőzően, az ÁBPE-továbbképzés I. képzés sikeres elvégzése legkésőbb a próbaidő végéig, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). A pályázat részeként benyújtandó iratok: a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, Kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését, Belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély, vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum másolata. Illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás