Pályázati kiírás Anyakönyvvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. február 11. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Anyakönyvi Osztály Anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvi ügyekben felvilágosítást ad, kérelmeket vesz át, ill. jegyzőkönyveket vesz fel, ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki, ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonatot állít ki, közreműködik a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lebonyolításában, állampolgársági ügyeket intéz, intézi a névváltoztatással kapcsolatos ügyeket, teljesíti a bejegyzéseket az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerbe, anyakönyvezi a születéseket, haláleseteket, statisztikai adatokat szolgáltat,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. r. 1. sz. melléklet alapján, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Anyakönyvi szakvizsga,
 • anyakönyvi területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • precíz munkavégzés,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni az 1/2020/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Merkwart Annamária nyújt, a +361-231-3101/238. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Merkwart Annamária részére a MerkwartA@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 21.

Megosztás.
Megszakítás