Pályázati kiírás a Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda kisegítő alkalmazott – dajka munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. március 5. 00:00

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. március 18 – 2013. augusztus 16. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Lakkozó utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvónőket a gyermekek alapvető szükségleteinek ellátásában, gondoskodik a környezet rendjéről és tisztaságáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, Erkölcsi bizonyítvány, Egészségügyi alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés, dajka szakképesítés, érettségi,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű Gyermekszeretet, türelmesség, nagyfokú fizikai terhelhetőség, rugalmasság, empátia, kiváló kapcsolat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. március 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Majzik Ferencné részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás