Pályázati kiírás a Megyeri Úti Általános Iskola tanító munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. június 29. 00:00

Megyeri Úti Általános Iskola – Budapest
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Megyeri Úti Általános Iskola – Budapest
tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. július 19. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1044 Budapest, Megyeri út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A pedagógus munkakörrel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, ének műveltségterület,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
diploma másolata, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ladányiné Czihi Anikó nyújt, a 233-2370, 230-3071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Ladányiné Czihi Anikó részére a megyeri.alt.isk@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.ujpest.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.megyeri.fw.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás