Pályázati kiírás a Megyeri Úti Általános Iskola – Budapest tanító munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. október 21. 23:59

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. június 15. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1044 Budapest, Megyeri út 20/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A pedagógus munkakörrel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • diploma másolata, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ladányiné Czihi Anikó nyújt, a 233-2370 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.ujpest.hu

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás