Pályázati kiírás a KFÁMK határozatlan idejű jogviszonyú óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. szeptember 11. 00:00

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A helyi óvodai nevelési program alapján a 3-7 éves korú gyermekek nevelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • óvodapedagógus munkakör – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, bűntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, fejlesztő pedagógia,

Elvárt kompetenciák:
Jó szintű kommunikációs és alkalmazkodó képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:
Jó szintű kommunikáció és problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Motivációs levél, önéletrajz, diploma és végzettséget igazoló másolatok, igazolás a szakmai tapasztalatokról, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. szeptember 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurucz Gyuláné nyújt, a 3806-188 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Kurucz Gyuláné részére a ovodavezeto@karinthyamk.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati dokumentáció megfelelőssége esetén személyes meghallgatás és bizottsági vélemény ismeretével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Pályázati iírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás