Pályázati kiírás a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus beosztás ellátására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. július 22. 23:59

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. &sect, alapján pályázatot hirdet
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ
Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A helyi Pedagógiai Művelődési Program alapján a 3-7 éves korú gyermekek nevelése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • óvodapedagógusi – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű kommunikációs és alkalmazkodó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Motivációs levél, önéletrajz, diploma és végzettséget igazoló másolatok, igazolás a szakmai tapasztalatokról, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:2011. július 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurucz Gyuláné nyújt, a 06-1-3806-188 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (1048 Budapest, Hajló utca 2-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/1/2011 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati dokumentáció megfelelőssége esetén személyes meghallgatás és bizottsági vélemény ismeretével.
A pályázat elbírálásának határideje:2011. augusztus 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.ujpest.hu – 2011. június 30.
  • www.karinthyamk.sulinet.hu – 2011. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az óvoda Általános Művelődési Központ intézményegysége.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karinthyamk.sulinet.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás