Pályázati kiírás a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Általános Iskola tanár munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. augusztus 5. 23:59

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, alapján pályázatot hirdet
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Általános Iskola tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A helyi Pedagógiai Művelődési Program és a Helyi tanterv alapján a 10-14 éves korú gyermekek oktatása, esetenként napközis nevelői feladat ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, informatika – bármely szak,
  • tanári – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, angol,
  • Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
  • Két tanítási nyelvű iskolában szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű kommunikációs és alkalmazkodó képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turnerné Gadó Ágnes nyújt, a 06-30-3265931 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (1048 Budapest, Hajló utca 2-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/3/2011. , valamint a munkakör megnevezését: tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati dokumentáció megfelelőssége esetén személyes meghallgatás és bizottsági vélemény ismeretével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az iskola az Általános Művelődési Központ intézményegysége.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karinthyamk.sulinet.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás