Pályázati kiírás 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére a Park óvoda – Lakkozó Tagóvodában

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. május 15. 00:00

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lakkozó Tagóvoda 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.08.01.-2021.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 , Lakkozó utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. az óvodáskorú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Jó szintű Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség,ötletesség, fantáziagazdag, türelem.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Mezőváriné Nagy Edit részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Újpest Honlap – 2020. április 23.
Megosztás.
Megszakítás