Pályázati kiírás 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére a Lakkozó Tagóvodában

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. január 10. 00:00

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lakkozó Tagóvoda 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.01.01-2021.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 , Lakkozó utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodáskorú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
  • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Mezőváriné Nagy Edit részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Újpest Honlap – 2019. december 11.
Megosztás.
Megszakítás