Pályázati felhívás újpesti gyermekek és fiatalok táboroztatásának (üdültetésének), szünidős programjának támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. április 20. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a 6/1996. (III.01.) számú rendelete alapján pályázatot hirdet újpesti gyermekek és fiatalok táboroztatásának (üdültetésének), szünidős programjának támogatására.

A pályázat célja:
az Önkormányzat elsősorban a nyári szünidő időtartamára szervezett programokat támogatja, melyek a gyermekek és fiatalok egészséges életmódját, kulturális, közművelődési, művészeti tevékenységét, testkultúrájának fejlesztését, környezetének megismerését, tömegsport tevékenységét, közösségük fejlesztését, lelki harmóniájuk megteremtését, vagy valamely készségük fejlesztését, mélyítését szolgálják az újpesti gyermekek és fiatalok körében.

Pályázhatnak:
a konkrét és ellenőrizhető feladatot vállaló Újpesten működő nevelési-oktatási intézmények, az Újpesti Önkormányzat közművelődési, szociális tevékenységet végző intézményei, Újpesten karitatív tevékenységet folytató szervezetek, és mindazok a bejegyzett lakossági civil szervezetek (egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok stb.), amelyeknek székhelye Újpesten van, vagy országos, illetve regionális szervezet és Újpesten önálló szervezeti egységgel és a tevékenységhez szükséges helyiséggel, (teleppel) rendelkezik.

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • bevétel orientált szervezetek (vállalkozások, Kft-k, Bt-k, Rt-k stb.)
 • pártok és szervezeteik
 • azok a szervezetek, amelyek az Újpesti Önkormányzattól valamely pályázaton támogatásban részesültek, de elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig

Nem részesülnek támogatásban a budapesti helyszínen maradó napközis tábor jellegű pályázatok.

A pályázat követelményei:

 • Ha egy pályázó több tábort szervez, a támogatás igényléséhez külön adatlapot kell benyújtania táboronként.
 • Időtartama minimum 6 nap (5 éjszaka).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot
 2. részletes költségvetést
 3. tervezett programot
 4. a pályázathoz csatolni kell a működés törvényességét igazoló bírósági bejegyzést, az alapszabályt, valamint a szervezeti szabályzat másolatát (az önkormányzati intézmények kivételével).

Pályázás módja:
Pályázni csak erre a célra rendszeresített adatlapon lehet.
A pályázatokat 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás helye:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály 1041 Budapest, István út 14. I.37.

A pályázat benyújtási határideje:
2012. április 20.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek értékelésre.

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el.
A pályázaton elnyert támogatást a tábor utazási, szállás, és programköltségeire lehet felhasználni.
A támogatást elnyerő pályázókkal (kivétel a helyi Önkormányzat intézményei) a pályázatot kiíró megállapodást köt a támogatás felhasználásáról.

A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.

Egyéb információk:

 • a pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp. IV. István út 15, illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.) illetve megtalálható az oldal alján a letölthető dokumentumok között.
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3176-as telefonszámon.

Újpest, 2012. március

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati kiírás és adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás