Pályázati felhívás: Környezetvédelmi Alap 2018

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2018. augusztus 31. 12:00

Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága – tekintettel a vonatkozó jogszabályok (a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4. § a) pont, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (4) bekezdés) rendelkezéseire –

nyílt pályázatot hirdet

elsősorban az alábbi témakörökben, az alábbi célok megvalósítása érdekében:

 • a szilárd hulladék csökkentése, és a levegőminőség javítása,
  • a hulladék csökkentése, illetve különösen a műanyag-termékek – ünnepi és reklám eseményekhez szervezett tömeges – felhasználásának (léggömb-, lampioneregetés) csökkentése,
  • a szelektív hulladékgyűjtés eredményességének, hatékonyságának növelése,
  • a lakossági hulladékégetés káros hatásaival kapcsolatos megfelelő szemléletformálás,
 • a tudatos és megfelelő vízgazdálkodási szemlélet erősítése
  • a csapadékvíz helyben tartása: az ingatlanon belüli, önellátó esővíz-visszatartás és hasznosítás,
 • a fővárosi zöldfelületek létrehozása, megújítása, megfelelő gondozása, biológiai aktivitás, sokféleség növelése,
  • az avar és kerti zöld hulladék megfelelő helyben történő komposztálása,
  • különösen a zöldfelületekkel rosszul ellátott helyeken új zöldhomlokzat és zöldtető létrehozása,
  • méhbarát kert, madárbarát kert, rovarhotel létesítése,
 • a budapesti helyi védett természeti területeken a civil és önkéntes aktivitás növelésével járó programok szervezése és lebonyolítása, tanösvények létrehozása, fenntartása

A pályázat témaköreire összesen 61 979 ezer forint áll rendelkezésre.

A pályázat részletes kiírása és az űrlapok elérhetők a www.budapest.hu honlapon, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3., hétfő és szerda: 8.00-18.00, kedd és csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00).

A pályázatokat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) 2018. augusztus 31-ig lehet benyújtani postai úton vagy az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen 2018. augusztus 31-én 12:00 óráig.

A borítékra kérjük ráírni: Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2018.

A benyújtás határidejének Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalába történő érkeztetés dátuma tekintendő. A késve érkezett pályázatok elbírálás nélkül érvénytelennek minősülnek.

A kiíró a pályázatokat legkésőbb 2018. november 30-ig elbírálja, a pályázók értesítéséről 2018. december 31-ig gondoskodik.


Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság

Pályázati felhívás megnyitás (docx)

Pályázati kiírás megnyitás (docx)

Támogatás szerződés minta megnyitás (docx)

Megosztás.
Megszakítás