Pályázati felhívás kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2015. június 30. 00:00

Szívesen dolgoznál egy jó csapatban, ahol szakmailag is kiteljesülhetsz?

Csatlakozz az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény dinamikusan bővülő szakembergárdájához és jelentkezz

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény alapján Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan és határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény részlegei

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az érvényben lévő módszertani levelek figyelembe vételével, valamint a bölcsődei nevelés, gondozási alapelvekkel megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket.
Elősegíti a testi, pszichés fejlődését alkalmas pedagógia, pszichológia, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretek alkalmazásával. Segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, kreativitás stb. területén. Együttműködik az igénybevevőkkel, részt vesz az intézményhálózat alapellátás mellett biztosított bölcsődei szolgáltatások bevezetésében és megvalósításában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Téged keresünk, ha:

  • Főiskolai, egyetemi vagy emelt szintű csecsemő és kisgyermekgondozó-nevelő képzettséggel rendelkezel
  • Büntetlen előéletű, és cselekvőképes vagy

Beleillesz a csapatba, és előny jelent, ha:

  • csecsemő és kisgyermeknevelő felsőfokú /főiskolai, egyetemi/ szakképesítéssel,
  • csecsemő és kisgyermeknevelés, gondozásban legalább 1-3 év szakmai tapasztalattal és ajánlólevéllel rendelkezel
  • kisgyermeknevelés területéről ajánló levéllel rendelkezel

Elvárt kompetenciák:

  • bölcsődei módszerek magas szintű alkalmazása
  • jó kommunikációs, kapcsolatépítő és fenntartó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló oklevél vagy bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

Pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton a Bőszné V. Orsolya részére a munkaugy@ujpestibolcsik.hu e-mail címen keresztül vagy
  • személyesen a 360-05-08 telefonszámon való egyeztetés után Bőszné V. Orsolyánál 1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37. szám alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 10.

Pályázati felhívás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás