Pályázati felhívás fiatalok garzonházában lévő Fecskeházi lakásokra

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. július 15. 15:00

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a fiatalok garzonházában lévő „Fecskeházi” lakásokra.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévüket be nem töltött – fiatal házaspár (házaspár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat is érteni kell), akik a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan rendelkeznek az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel és a házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással.

A megpályázható lakások:

  • Blaha L. u. 9. fszt. 4. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. fszt. 14. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. fszt. 17. – összkomfortos, 32 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. I. em. 20. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. II. em. 35. – összkomfortos, 30 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. II. em. 45. – összkomfortos, 32 m2 alapterületű

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, hétfőtől péntekig 1000-1500 között van lehetőség.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István út 15.) szerezhető be vagy letölthető:

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV. ker. István út 14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2019. július 15. 16 óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2019 szeptemberében bírálja el. A Bizottság döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása között megüresedő lakások bérbeadására is.

A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

A lakásokat az Önkormányzat felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja bérbe. A pályázat kiírása és elbírálása között esetlegesen megüresedő lakások bérbe adása – a felújítástól függően – elhúzódhat.

Budapest, 2019. május 23.

Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata

Megosztás.
Megszakítás