Pályázati felhívás fiatalok garzonházában lévő “Fecskeházi” lakásokra

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2015. január 26. 00:00

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a fiatalok garzonházában lévő „Fecskeházi” lakásokra.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévüket be nem töltött – fiatal házaspár (házaspár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat is érteni kell), akik a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan rendelkeznek az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel, és a házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással.

A megpályázható lakások:

  • Blaha L. u. 9. fszt. 10. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. I/29. – összkomfortos, 40 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. III/48. – összkomfortos, 30 m2 alapterületű

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, munkanapokon hétfőtől péntekig 11h–1430 között van lehetőség. A megadott időtartamon túli megtekintéshez a gondnokkal történő előzetes időpont-egyeztetés szükséges (tel.: 06/30-9966-009).

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker., István út 15.) szerezhető be, vagy innen letölthető.
A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV., István út 14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2015. január 26., 16. óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága bírálja el a polgármester javaslata alapján. A bizottság döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása között megüresedő lakások bérbeadására is.

A pályázókat az önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

Budapest, 2014. november 26.

Budapest IV. Ker. Újpest Önkormányzata

Pályázati adatlap megnyitás (pdf)

Befogadó nyilatkozat megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás