Pályázati felhívás élelmezésvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2015. október 11. 00:00

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Élelmezésvezető munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bölcsődék Előkészítő Konyhája /1043 Budapest, Aradi u. 9./

Munkaidő:
05.00 – 13.00, illetve 06.00 – 14.00

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfeladata a bölcsődei befejező konyhák részére naponta, időre konyhakész és tisztított élelmiszerek- és élelmi anyagok megrendelésének, beszerzésének szervezése, azok biztosításának ellenőrzése az egészséges és körszerű élelmezési elvek alapján, az intézményi ellátottak, óvodás korú gyermekek és az étkezést igénybevevő alkalmazottak számára.

Az élelmezési gazdálkodás ügyvitelének ellátásának, az előírt nyilvántartások vezetésének biztosítása az Élelmezési Szabályzatnak megfelelően. Kialakítja, szervezi és naprakészen vezeti az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat. Kezeli az élelmezési és számlázó programot. Elkészíti az éves élelmezési költségek tervezetét. Ellenőrzi és biztosítja az élelmezési folyamatok szakszerűségét és a higiénés szabályok betartását. Működteti a HACCP rendszert.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Vidéki pályázó esetén albérleti lakhatási lehetőség, előírt feltételek megfelelése mellett.

Pályázati feltételek:

 • élelmezésvezető szakképesítés,
 • közétkeztetésben szerzett legalább 1-3 év tapasztalat,
 • gazdasági, ügyviteli legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előny jelent:

 • felsőfokú szakképesítés,
 • közétkeztetés területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • élelmezési, gazdasági szoftver ismeretek /Quadro Byte élelmezési program/

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,
 • Jó kommunikációs és kapcsolatépítő, fenntartó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány vagy oklevél másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 11.

Pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Bőszné V. Orsolya részére a munkaugy@ujpestibolcsik.hu e-mail címen keresztül vagy
 • személyesen a 360-05-08 telefonszámon való egyeztetés után Bőszné V. Orsolyánál 1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37. szám alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 25.

Pályázati felhívás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás