Pályázati felhívás az újpesti iskolák erdei iskoláinak támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. április 20. 00:00

Budapest Főváros IV.ker. Újpest Önkormányzata a 6/1996.(III.01.) számú rendelete alapján pályázatot hirdet az újpesti iskolák erdei iskoláinak támogatására.

A pályázat célja:
erdei iskola keretei között a természet tanulmányozása, tapasztalatok szerzése a környezeti nevelés tantervi követelményeinek teljesítése érdekében.
A közösségi élet és a diákok természethez való viszonyának továbbfejlesztése.

Pályázhatnak:
az újpesti iskolák 2-8 évfolyamos osztályai erdei iskola szervezésére.

A pályázat követelményei:

  • Erdei iskolát csak szorgalmi időben lehet szervezni teljes osztályközösség részére.
  • Időtartama minimum 4 nap.
  • Az iskola pedagógiai programjának része a tantervi követelményekre, tantárgyi integrációra épülő erdei iskola.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot
  2. részletes költségvetést
  3. erdei iskolai programot

Pályázás módja:
Pályázni csak erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet.
Ha egy iskola több osztálynak szervez erdei iskolát, a támogatás igénylése külön adatlapon történik.
A pályázatokat 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás helye:
Budapest Főváros IV.ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály 1041 Budapest, István út 14. I.37.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 20.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek értékelésre.

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el, az eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A támogatás felhasználható:
A pályázaton elnyert támogatást kizárólag a hátrányos helyzetű gyermekek részvételének biztosítására lehet fordítani, teljes költség-hozzájárulásra vagy költségcsökkentésre, melynek megtörténtét a gyermek szülője aláírásával igazolja. A támogatás összegét az önkormányzati iskolák esetén a Gazdasági Intézményen keresztül veheti fel a pályázó.

Egyéb információk:

  • a pályázati dokumentáció megtalálható az oldal alján a letölthető dokumentuok között.
  • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3176 telefonszámon.

Újpest, 2012. március

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati kiírás és adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás