Pályázati felhívás a Karinthy ÁMK Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. július 20. 00:00

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Karinthy ÁMK Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű két évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A helyi Óvodai Nevelési Program alapján a 3-7 éves korú gyermekek nevelése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • óvodapedagógus munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:
Jó szintű kommunikációs és alkalmazkodó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Motivációs levél, önéletrajz, diploma és végzettséget igazoló másolatok, igazolás a szakmai tapasztalatokról, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurucz Gyuláné nyújt, a 3806188 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (1048 Budapest, Hajló utca 2-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/5/2012. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati dokumentáció megfelelőssége esetén személyes meghallgatás és bizottsági vélemény ismeretével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karinthyamk.sulinet.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás