Pályázati felhívás a 2010. október 3-i helyhatósági választásokon Újpest közigazgatási területén megalakult nemzetiségi önkormányzatok számára

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. május 1. 00:00

1. A pályázat célja:

Az Újpesten működő tizenkét nemzetiségi önkormányzat tevékenységének támogatása a 2012. évi költségvetési rendeletben elkülönített 14 millió Ft-os keretösszegből.

Anyagi hozzájárulás az Újpesten élő nemzetiségek nemzeti identitástudatának, hagyományaiknak, kulturális örökségüknek és anyanyelvi ismereteiknek megőrzéséhez és erősítéséhez.

2. A pályázaton részt vehetnek:

A 2010. október 3-ai helyhatósági választásokon, az újpesti önkormányzatba bejutott nemzetiségi – bolgár, cigány (roma), görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, ukrán – önkormányzatok.

3. Az önkormányzat azon pályázatokat támogatja:

Amelyek közvetlenül az újpesti lakosság – kiemelten az adott nemzetiség – körét érinti, nyilvánosan meghirdetett és alábbi tevékenység-csoportok valamelyikébe tartozik:

  • kulturális értékek megőrzése, közművelődési, művészeti tevékenység,
  • gyermek és ifjúsági feladatok (nemzetiségi gyermek- és ifjúsági táboroztatás, nyelvképzés),
  • műemlékvédelem,
  • vallási programok,
  • programokkal kapcsolatos működési kiadások,
  • anyanyelv ápolása,
  • nevelés, oktatás.

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nemzetiségi önkormányzat nevét, címét, esetleges e-mail címét, telefonszámát, képviselője nevét, telefonszámát,
  • a támogatandó tevékenység pontos megnevezését, leírását és idejét,
  • részletes költségvetést a támogatandó tevékenységről, ismertetve a saját forrásokat (amennyiben van), s a más szervektől kapott támogatást is.

A támogatás feltételeit, felhasználásának módját a támogatás elnyerése után a pályázók és az önkormányzat szerződésben rögzítik.

A pályázatot a 2013. március 31. napjáig megrendezendő programokra lehet benyújtani.

A pályázaton nyert összeggel a pályázó köteles elszámolni a megállapodásban rögzített feltételek szerint és időpontig, de legkésőbb 2013. április 30-ig.

5. Egyéb pályázati feltételek:

Pályázni kizárólagosan az erre a célra létesített pályázati adatlapon lehet. Egy nemzetiségi önkormányzat több pályázatot is benyújthat. Minden egyes pályázatot külön pályázati lapon kell szerepeltetni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 1.

Az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Oktatási Osztályán (1041 Budapest, István út 14. I/44.), illetve megtalálható az oldal alján, a letölthető dokumentumok között.

A kitöltött pályázatokat Dr. Molnár Szabolcs Alpolgármester titkárságára kell eljuttatni (Bp. IV. kerület, István út 14. II. emelet 59. szoba).

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő egy hónapon belül kerül sor.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

Újpest, 2012. március 8.

Dr. Molnár Szabolcs
Alpolgármester

Pályázati kiírás és adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás