Pályázat Újpest Önkormányzatának Gazdasági Intézményéhez gazdasági vezetői beosztás ellátására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. március 18. 23:59

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata
(1041 Budapest, István út 14. Tel: 231-3101)

PÁLYÁZATOT HIRDET

Újpest Önkormányzatának Gazdasági Intézménye
(címe: 1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.)

gazdasági vezetői
(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A gazdasági szervezet irányítása, ellenőrzése, munkájának megszervezése. A költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése, érvényesítése, az utalvány ellenjegyzése. Gazdasági intézkedéseket hoz.

Pályázati feltételek:
• a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy
• a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
• szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
• legalább 5 éves – költségvetési szervnél szerzett – szakmai gyakorlat,
• büntetlen előélet,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

A pályázathoz csatolni kell:
• részletes szakmai önéletrajzot,
• szakmai programot,
• motivációs levelet,
• a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2011. május 1. – 2016. április 30.).

Az álláshely betölthető: 2011. május 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 18.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzététel napja: 2011. február 14.

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Molnár Andrea nyújt, a 06-1-231-3143-as telefonszámon.

Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás