Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására – 2009.02.27

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2009. március 13. 12:30

A bérbevehető ingatlanok listája és a részletes pályázati kiírás a csatolt dokumentumban olvasható.

A pályázati felhívást a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. (IX. 07.) számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló rendelet szabályai szerint tesszük közé.

A helyiségek bérbevételére pályázatot nyújthat be, bármely cselekvőképes magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
A bérleti jogviszony határozott idejű, 5 éves.
A helyiség bérleti díja a helyiségben folytatott tevékenységi kör figyelembe-vételével változhat.
A bérleti díj mértékét befolyásolja az üzlet területi elhelyezkedése.
A helyiséget kereskedelmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási, célra lehet bérbe venni.

Amennyiben a bérlő a helyiségben szakhatósági engedélyekhez kötött tevékenységet kíván folytatni, úgy annak beszerzése a bérlő feladatát képezi.
A rendeletünk 46. § (2) bekezdése értelmében amennyiben jogszabály a társasház hozzájárulását írja elő, úgy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a bérlőnek kell beszereznie.
A helyiségek megtekintéséhez a kulcs az Újpesti Vagyonkezelő ZRt. Kezelési Osztályán, Bp. IV. Ker. Munkásotthon u. 66-68. (Telefonszám: 369-8155), a 32, 33, 34 sorszám alatti helyiségek kulcsa a GI 1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3. (Telefonszám: 435-9008) szám alatt vehető át.
A pályázati díj összege az adott helyiségre 23. § (1) bekezdése alapján megállapított egy havi irányadó bérleti díjnak megfelelő összeg, amelyet a pályázónak a pályázata benyújtását megelőzően a bérbe adó részére kell megfizetnie az Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárába, ( Bp. IV. István út 14. I. em. 50/a szoba).
Pénztár nyitvatartási ideje: hétfő 14 –17 – óráig
szerda 10 – 13, 14 – 16 -óráig
péntek 9 – 12 – óráig
A nyertes pályázó esetében a pályázati díj a szerződéskötési díj összegébe beszámításra, míg a nem nyertes pályázók részére a pályázati díj az eredmény megállapításától számított 15 napon belül visszafizetésre kerül.

A pályázat benyújtásának módja, feltételei:
1.) A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A boríték külső oldalán csak a megpályázott helyiség címét, a pályázó nevét és a pályázat benyújtásának időpontját lehet feltüntetni.
2. ) A pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell :
a., a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címet, képviselője nevét és telefonszámát,
b. a megpályázott helyiség pontos címét és a pályázati kiírásban esetlegesen feltüntetett egyéb azonosító adatait,
c., a pályázó által megfizetni kívánt szerződéskötési díj összegét, amely nem lehet kevesebb, mint a meghatározott szerződéskötési díj összege,
d., a pályázó által a helyiségben végezni kívánt tevékenység megjelölését,
e., a pályázó cégszerű aláírását,
3. ) A pályázat benyújtásakor a pályázó részére átvételi elismervényt kell adni. A pályázónak a pályázata benyújtásakor a befizetési bizonylat másolatának átadásával igazolnia kell a pályázati díj befizetését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 13. ( péntek) 12 30 óra
Helye : Budapest, IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Budapest, IV. Ker. István út 14. sz. I. em. 37-es szoba.

A pályázatok kiértékelése a pályázat benyújtási határidejét követő 8 napon belül történik.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű szerződéskötési díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A pályázat nyertese köteles az értesítést követő 15 napon belül a bérleti szerződést megkötni, az Újpesti Vagyonkezelő ZRt. Kezelési Osztályán / Budapest, IV. Ker. Munkásotthon u. 66-68 Telefonszám : 369-8155 /.
A pályázat nyertese tudomásul veszi, amennyiben a bérleti szerződés megkötésétől neki felróható ok miatt eláll, az általa befizetett pályázati díj visszafizetésére igényt nem tarthat.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a 231-3138 –as telefonszámon.

Budapest, 2009. február 16.

dr. Trippon Norbert
alpolgármester

Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás