Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadással történő hasznosításra

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2009. február 27. 12:00

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Szent István téri Piac és Vásárcsarnok Felügyelősége
/ Budapest, IV. kerület Szent István tér/
bérbeadással történő hasznosításra meghirdeti az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiséget :
A pályázati felhívást a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól ( módosításokkal egységes szerkezetben ) szóló rendelet szabályai szerint tesszük közé.

Budapest, IV. ker. Szt. István téri piac és vásárcsarnok területén lévő CS/6b/II. jelű, 61 m2-es üzlethelyiséget.
Bérleti díja: 20.000,-Ft/m2/év
Induló Szerződéskötési díj: 508.350,-
Pályázati díj összege: 101.670,-

Kereskedelmi, vendéglátó tevékenység (Gazdasági Bizottság döntése szükséges). A 27/2008.(X.06.) sz. Piacrendelet 7.§. (1) bekezdés szerint. A bérbeadás 5 év időtartamra történik, mely a szerződésben foglaltak betartása esetén a bérlő kérésére 5 évenként hosszabbítható.
A helyiség bérbevételére pályázatot nyújthat be bármely cselekvőképes magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
A helyiség a piac nyitvatartási ideje alatt 600 – 1700-óráig megtekinthető, az üzemeltető Piacfelügyelőség közreműködésével.
A pályázat benyújtásának módja, feltételei
• A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A boríték külső oldalán csak a megpályázott helyiség címét, a pályázó nevét és a pályázat benyújtásának időpontját lehet feltüntetni.
• A pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell:
a., a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címet, képviselője nevét és telefonszámát,
b., a megpályázott helyiség pontos címét és a pályázati kiírásban esetlegesen feltüntetett egyéb azonosító adatait,
c., a pályázó által megfizetni kívánt szerződéskötési díj összegét, amely nem lehet kevesebb, mint a meghatározott szerződéskötési díj összege,
d., a pályázó által a helyiségben végezni kívánt tevékenység megjelölését,
e., a pályázó cégszerű aláírását.
A pályázat benyújtásakor a pályázó részére átvételi elismervényt kell adni. A pályázónak a pályázata benyújtásakor a befizetési bizonylat másolatának átadásával igazolnia kell a pályázati díj befizetését.
A pályázati díj összege
Az adott helyiségre – a tevékenységi kör figyelmen kívül hagyásával – megállapított, egy havi irányadó bérleti díjnak megfelelő összeg, amelyet a pályázónak a pályázata benyújtását megelőzően be kell fizetni a Bp. IV. ker. Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok Piacfelügyelőségen. A pályázat nyertese esetében, a pályázati díj a szerződéskötési díj összegébe beszámításra kerül. A nem nyertes pályázók részére a pályázati díj az eredmény megállapításától számított 15 napon belül visszafizetésre kerül.
A pályázatok kiértékelése a pályázat benyújtási határidejét követő 8 napon belül történik.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű szerződéskötési díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A pályázat nyertese köteles az értesítést követő 15 napon belül a bérleti szerződést megkötni, az üzemeltetővel.
A pályázat nyertese tudomásul veszi, amennyiben a bérleti szerződés megkötésétől neki felróható ok miatt eláll, az általa befizetett pályázati díj visszafizetésére igényt nem tarthat.
A pályázat benyújtásának határideje 2009. február 27.(péntek) 12:00 óra.
Helye: 1042.Bp. Szt. István téri Piac-és Vásárcsarnok,
Piacfelügyelőség
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a 3691250 telefonszámon.

Budapest, 2009. február 3.

……………………………………..
Balogh Angéla
Mb. vezetőfelügyelő

Piac csarnok pályázat megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás