Műemléki Keret 2016

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2016. október 28. 00:00

Budapest Főváros Közgyűlése a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja. Budapest Főváros Önkormányzata a “Műemléki Keret 2016” pályázatára 200 millió Ft keret vissza nem térítendő támogatást biztosít, amely utófinanszírozással hasznosítható.

A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől. A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálásának segítése: az épületek eredeti részeinek felújítása, restaurálása, visszaállítása.

A ”Műemléki Keret 2016” támogatására kizárólag az örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők.

A kiíró a 2016. évi pályázatával hangsúlyozottan támogatni kívánja a főútvonalak mentén lévő épületek földszinti sávjának rendbetételét. Ennek megfelelően az üzletportálok épületenként történő egységesítése, eredeti állapot szerinti átalakítása, a reklámhordozók adott területre vonatkozó szabályok alapján, az örökségvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítása, az eredeti homlokzat-architektúra helyreállítása mind támogatható.

A pályázatokat 2016. október 28. 24.00 óráig lehet postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3. sz.), hétfőn és szerdán 8.00-18.00-ig, kedden és csütörtökön 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00 óráig.

Műemléki Keret 2016. pályázati kiírás megnyitás (docx)

Pályázati űrlap megnyitás (docx)

Nyilatkozat összeférhetetlenségről megnyitás (docx)

Megállapodás minta megnyitás (docx)

Megosztás.
Megszakítás