Közterületi és útügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2016. július 4. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztálya
közterületi és útügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1041 Budapest, István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Újpest közigazgatási területén előforduló összes, hatáskörébe utalt, jogszabályban meghatározott közterületi és útügyi ügy intézése, a munkaköri leírásban szereplő alábbi feladatok ellátása: – Nyomvonalas létesítmények (távközlési kábel, ELMŰ kábel, távhő, kábel TV, víz, csatorna stb.) építése és átépítése során közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás adása, – Ezzel kapcsolatos munkakezdési engedélyek kiadása, – Útburkolat helyreállítások esetében hatósági intézkedés kezdeményezése, – Gépkocsi behajtók engedélyezése, – Lakossági panaszbejelentések kivizsgálása, – Vállalati beruházásoknál az Építésigazgatási Iroda munkájában való közreműködés, – Járdaépítések engedélyezése, útépítési engedélyezéssel kapcsolatos útkezelői hozzájárulások megadása, – Közterületi létesítmények szakhatósági egyeztetése, – Közvilágítási hálózat terveire jegyzői jóváhagyás kiadása, – Közlekedésfejlesztési feladatokban való részvétel, – Tömegközlekedési feladatok végrehajtása, – Forgalomtechnikai feladatok végrehajtása, – Közműépítési beruházások végrehajtása, – Kapcsolattartás idegen beruházókkal, – Kommunális feladatok végrehajtásában való részvétel, – Közreműködik a közterület használati engedélyek tulajdonosi oldalról történő elbírálásában, – Közlekedési szempontból véleményezi a rendezési terveket, együttműködve a főépítésszel, – Koordinálja és felügyeli a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó közterületen jelentkező feladatok végrehajtását, – Jelentősebb beruházások bonyolítóival való kapcsolattartás, – Szakhatósági feladatok a társhatóságoknál jelentkező ügyek ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem (elsősorban közlekedésmérnök, építő, környezetmérnök) illetve a 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet szerint előírt végzettség,,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • útépítésben szerzett kivitelezői tapasztalat
 • számítástechnikai gyakorlati, felhasználói ismeretek, ETDR ügyintézésben való gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett legalább 3 év tapasztalat
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,
 • a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük a tárgyban feltüntetni az 3/2016/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 8.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás